Schizofrenie Leuvense groenen helpt sociaal bestuur niet vooruit

Open Vld / Leuven+ reageert kritisch op het bizarre nieuws dat Groen Leuven steun zal geven aan sp.a en CD&V in het Leuvense OCMW, terwijl Groen in de gemeenteraad in de oppositie zit. Het sociaal beleid dreigt het slachtoffer te worden van bestuurlijke chaos en politieke luchtkastelen.

Open Vld / Leuven+ stelt zich vooreerst vragen bij de prioriteiten die deze nieuwe meerderheid vooropstelt. Het beheren van landbouwgronden, het opstellen van een ‘voedselplan’ en het oprichten van een ‘energiebedrijf’ behoren volgens Open Vld / Leuven+ niet tot de kerntaken van een OCMW. Men maakt van het OCMW een speeltuin voor politieke ideetjes ter wille van één politieke partij, terwijl de sociale uitdagingen zoals kinderarmoede en vergrijzing bovenaan de politieke agenda zouden moeten staan. En CD&V en sp.a hebben zich altijd tegen een lokaal opvanginitiatief verzet wegens niet wenselijk, maar zijn nu plots wel voorstander van een onderzoek.

Deze onuitgegeven situatie van verschillende coalities is voor Open Vld / Leuven+ het structureel organiseren van bestuurlijke chaos in Leuven. Hoe zal de samenwerking stad-OCMW verbeteren als er verschillende partijen aan tafel zitten? Deze spagaat versterkt de eilandmentaliteit tussen de verschillende diensten, terwijl er net meer moet worden samengewerkt om de dienstverlening op een sociale en efficiënte manier te organiseren. En OCMW-voorzitter Erik Vanderheiden moet als schepen zonder bevoegdheden in het stadsbestuur mee de standpunten van Groen gaan verdedigen, terwijl Groen in de oppositie zit in de gemeenteraad. Begrijpe wie kan.

Open Vld / Leuven+ is wel blij dat hiermee haar eigen rol als oppositiepartij duidelijk wordt. Nu Groen zich in een schizofrene situatie bevindt en met één been in het beleid staat, kan de Leuvenaar er zeker van zijn dat minstens de liberalen zowel in de gemeente- als OCMW-raad met een kritische bril zullen waken over het beheer van de publieke middelen. Burgemeester Louis Tobback is altijd een voorstander geweest van een onafhankelijk OCMW, maar zal hij toestaan dat het OCMW zich buiten zijn kerntaken begeeft? Open Vld / Leuven+ kijkt alvast uit naar de bespreking van de beleidsnota’s van stad en OCMW om deze netelige vragen te kunnen stellen.

Lorin Parys
Voorzitter Open Vld / Leuven+
0476/45.34.01

Thomas Leys
Politiek Secretaris Open Vld / Leuven+
0496/36.15.22